Ons land telt meer dan 500 miljoen vierkante meter dakoppervlak. Een gigantische basis voor het ontwikkelen van oplossingen voor onze klimaatcrisis. Daken kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van klimaatvraagstukken. Ook zijn de oppervlakten te benutten voor het opwekken van alternatieve energie. We spreken dan ook van “zwart gras”, als metafoor voor de potentie aan duurzame daktoepassingen.
Dakgroep-90 bedrijven staan vooraan als het gaat om meedenken en ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Bitumen Recycling Nederland (BRN) ontwikkelt een unieke manier van hergebruik van bitumen in de gebouwde omgeving; hergebruik is één van de mogelijkheden tot wezenlijke CO2 reductie. Toepassen van een bitumenbalans is een efficiënte methodiek om een gesloten kringloop van bitumineuze bouwstoffen te bewerkstelligen en te beheren. Het Dakgroep-90 lidbedrijf weet hier alles van en kan hierin volledig faciliteren.

Fijn stof binden met groendaken; energie opwekken met geïntegreerde PV panelen, maar ook NOx afvangen in coatings en toplagen, is hedendaagse techniek die het Dakgroep90 bedrijf binnen haar handbereik heeft.

Hiermee onderscheiden wij ons als groep; onze klant plukt hiervan de vruchten.
Maatschappelijk verantwoord noemen wij dat .......